eu_flaglogo-bg-center-no-back

КОМИДА ЕООД е бенефициент по процедура Bпо процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Проект и главна цел: по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Бенефициент: КОМИДА ЕООД

Обща стойност: 1 633.72 лв.

Начало: 02.04.2021г.
Край: 02.07.2021г.