eu_flaglogo-bg-center-no-back

КОМИДА ЕООД е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“.

Проект: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II.

Главна цел: Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Бенефициент: КОМИДА ЕООД

Обща стойност: 314.84 лв.

Начало: 26.07.2021г.
Край: 26.10.2021г.